Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ενέργεια, Ορυκτά

Γεωπολιτική και σπάνιες γαίες
Κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες  
Η Ελλάδα έχει πετρέλαιο και αέριο για 1.000 χρόνια
Ο ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας είναι τριπλάσιος της Αλάσκας
Ο μεταλλευτικός χάρτης της Ελλάδος
Πράσινα Ορυκτά... εν Ελλάδι!
Τα υποθαλάσσια μεταλλευτικά αποθέματα..
Ο Ορυκτός Πλούτος και ο κόσμος
Ενεργειακά ορυκτά : λίγο πριν το τέλος;
Υδρομεταλλουργία : το μέλλον της Μεταλλουργίας;
...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/energeia-orykta 

Αιολική Ενέργεια

[ ΑΔΕ : Οι ανεμογεννήτριες καί ο εξοπλισμός τους θά παράγονται στήν Ελλάδα. ]

            Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από τήν εκμετάλλευση τού πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" καί περιλαμβάνεται στίς "καθαρές" πηγές, όπως ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/aiolike-energeia 

Αλουμίνιο

Η Ελλάδα είναι πρώτη σέ παραγωγή του στήν Ευρώπη.
Αποτελεί ένα από τά βασικά υλικά σέ διάφορους τομείς εφαρμογών όπως δόμηση, συσκευασία, καλώδια κ.λπ. Άρχισε νά χρησιμοποιείται ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/alouminio 

Αργό Πετρέλαιο

Τά πλουσιότερα κοιτάσματα αργού πετρελαίου στόν Ελληνικό χώρο υπάρχουν ανατολικά τής νήσου Θάσου, στόν Θερμαϊκό Κόλπο, στήν περιοχή τών Δωδεκανήσων καί συγκεκριμένα στήν περιοχή κοντά στά Ίμια, στήν Ζάκυνθο καί στήν Φλώρινα. Άγνωστες δέ οι ποσότητες Νοτίως, ΝΆ καί ΝΔ τής Κρήτης.
Σέ αντίθεση μέ τήν Κύπρο καί τό Ισραήλ, που ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/argo-petrelaio 

Βωξίτης

[ Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. ]
            Η μεγαλύτερη παραγωγός βωξίτη χώρα στόν κόσμο είναι αυτή τήν στιγμή η Αυστραλία, ενώ μεγάλα κοιτάσματα υπάρχουν ακόμα στήν Γουινέα, τό Βιετνάμ, τήν Βραζιλία, τήν Τζαμάικα, τήν Κίνα καί τήν Ινδία.
Στήν Ευρώπη τά μεγαλύτερα κοιτάσματα βρίσκονται στήν Ελλάδα, όπου ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/boxites 

Γεωθερμική Ενέργεια

Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τήν φυσική θερμική ενέργεια τής Γης που διαρρέει από τό θερμό εσωτερικό τού πλανήτη πρός τήν επιφάνεια. Η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται μέ δύο τρόπους:
α) Με αγωγή από τό εσωτερικό πρός ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/geothermike-energeia 

Λευκόλιθος - ή Μαγνησίτης (Magnesite )

Λιγνίτης

Ο λιγνίτης είναι οργανικής προελεύσεως πέτρωμα, τού οποίου τό κύριο στοιχείο είναι ο άνθρακας. Περιέχει, επίσης, υδρογόνο, οξυγόνο καί άζωτο. Είναι πέτρωμα χωρίς σχηματισμένους κρυστάλλους, δηλ. άμορφο. Είναι χαμηλότερης περιεκτικότητας σέ άνθρακα από τον λιθάνθρακα καί υψηλότερης από τήν τύρφη. ..
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/lignites 

Μαγγάνιο

[ Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στό υπέδαφός της κοιτάσματα μαγγανίου. Τά κυριότερα ελληνικά κοιτάσματα μαγγανίου βρίσκονται στό νομό Δράμας. ] ...

Μαγνήσιο

[ Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μαγνησίτη καί περλίτη στήν Ευρωπαϊκή Ένωση καί εξάγει μαγνησίτη, που αποτελεί τήν ορυκτή μορφή μαγνησίου καί καλύπτει τό 46% τής συνολικής παραγωγής τής Δυτικής Ευρώπης. ]
            Πρόκειται για ένα μέταλλο αλκαλικών γαιών, το όγδοο (8ο) κατά σειρά ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/magnesio 

Νικέλιο

[ Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα νικελίου στήν Ευρωπαϊκή Ένωση καί η μοναδική χώρα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέ σημαντικά κοιτάσματα νικελίου στό υπέδαφός της. ]
            To Ni αποτελεί το 5ο πιο κοινό στοιχείο στη Γη. Είναι αργυρόλευκο και κάτω ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/nikelio 

Όσμιο

Το όσμιο θεωρείται ευγενές μέταλλο μαζί με το ρουθήνιο, το ρόδιο, το ιρίδιο, τον άργυρο, το παλλάδιο, το λευκόχρυσο και το χρυσό. Για τις συναλλαγές μετράται με την ουγγιά[Σημ. 3]....

Ουράνιο

[ Οι έρευνες γιά ουράνιο καί πετρέλαιο στήν Ελλάδα άρχισαν καί τελείωσαν (!!!) από τίς ΗΠΑ κατά τήν διάρκεια τής δικτατορικής διακυβέρνησης τής Ελλάδας καί συγκεκριμένα τήν περίοδο 1969 - 1974. ]
Ραδόνιο : φυσικό ραδιενεργό στοιχείο, αποτελεί ένδειξη γιά τήν ύπαρξη ουρανίου στό υπέδαφος.  ....

Σμηκτίτες

Τό μεγάλο εύρος τών χρήσεων καί τό επιστημονικό ενδιαφέρον τών σμηκτιτών προέρχεται από τίς φυσικές καί χημικές τους ιδιότητες, που δέν επιδεικνύονται από κανένα άλλο γνωστό φυσικό υλικό.
Οι κύριες εφαρμογές τών σμηκτιτών αργίλων περιλαμβάνουν τήν παρασκευή ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/smektites 

Φυσικό Αέριο

            Θαλάσσια περιοχή Γαύδου : υπάρχει πλούσιο κοίτασμα μεθανίου καθαρού 99%, δηλαδή δέν χρειάζεται καν επεξεργασία, τό οποίο  ρέει ελεύθερο στήν θάλασσα, όπου καί χάνεται, εδώ καί εκατομμύρια χρόνια καί όσοι περνάνε από τά συγκεκριμένα σημεία τό βλέπουν καί μέ γυμνό οφθαλμό.
H ελληνική κυβέρνηση ήταν αρνητική τοποθετώντας μάλιστα ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/physiko-aerio 

Χρυσός

[ Μπορεί νά αποφέρει κρατικά έσοδα ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως καί νά εξασφαλίσει πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας. ]
Στό όρος Παγγαίο στήν Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή γιά τήν εξόρυξη τών τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού.
Στήν Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση τού εκεί υπεδάφους από τήν TVX Gold τού George Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά καί ουράνιο!!!. ...

Χρωμίτης


Ο χρωμίτης είναι ορυκτό οξείδιο τού σιδήρου καί τού χρωμίου, τού οποίου αποτελεί τό κυριότερο μετάλλευμα.
Τό χρώμιο είναι η βάση γιά τήν παρασκευή τού ανοξείδωτου χάλυβα. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα τής Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχει στό υπέδαφός της σημαντικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα χρωμίτη. ...

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Tό Οικονομικό Σύστημα τού ‘’Δυτικού’’ Κόσμου


Σεπτ. 18, 2004-2011
Τά βασικά που πρέπει νά μάθετε/καταλάβετε γιά τό οικονομικό σύστημα τού ‘’Δυτικού’’ κόσμου :
1- Η Federal Reserve Bank of America, Bank of England, …, η Τράπεζα Ελλάδος : α)- δέν είναι κρατικές τράπεζες, αλλά ιδιωτικές, [ ήτοι, οικονομική κατοχή γιά τήν οποία ουδείς πρωθυπουργός, υπουργός, …, μεγάλης τηλεθέασης ελληνικό κανάλι ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/home/to-oikonomiko-systema-tou-dytikou-kosmou 

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Οδηγίες - Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων, ΑΔΕ

 

Α – Μελέτησε πρώτα τούς φακέλους :

- Τό Οικονομικό Σύστημα τού Δυτικού Κόσμου.

- Γιά τίς απόψεις καί προτάσεις μας επί τών εξελίξεων, από τίς μεγάλες διαδηλώσεις τού Μαΐου έως καί σήμερα, μελέτησε : «Αποτελεσματική Οργάνωση τών Αγανακτισμένων καί τών υποστηρικτών τής Άμεσης Δημοκρατίας», «Πρόσκληση πρός όλα τά ελληνικά Κινήματα / Οργανώσεις τών Ενεργών, Αγανακτισμένων Ελλήνων».
[ Γιά ενδιαφέροντα, εκπαιδευτικά καί αφυπνιστικά βίντεο στά αγγλικά επισκεφτείτε τό facebook Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων, ΑΔΕ :
http://www.facebook.com/#!/pages/%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CE%94%CE%95/129749957135507?sk=wall


Σεπτ 2003 - 2011
            1— Πρίν ξεκινήστε τήν μελέτη τών άρθρων καί τού Καταστατικού τής ΑΔΕ, σας παροτρύνω νά στοχαστείτε μέ πάσα αντικειμενικότητα τήν στάση σας απέναντι στό πολιτικό σύστημα τής άμεσης δημοκρατίας, καί μέ ποίους όρους πιστεύετε ότι θά μπορούσε νά είναι λειτουργικό. Αυτό δέ, διότι, όταν μελετούμε τήν εργασία ενός επί ενός ‘’νέου’’, ευαίσθητού καί περίπλοκου θέματος, αρκετές φορές επηρεαζόμαστε – θετικά ή αρνητικά – από τήν επιχειρηματολογία καί τά στοιχεία τού στοχαστή/ερευνητή, μέ αποτέλεσμα νά εξασθενούμε τήν δημιουργική πνευματική παραγωγικότητα μας, η οποία είναι απαραίτητη γιά τήν ίδρυση καί ορθή λειτουργία τής άμεσης δημοκρατίας. Μάλιστα, θά ήτο πολύ χρήσιμο, πρίν ξεκινήστε τήν μελέτη σας, νά γράψετε τίς ιδέες που σάς έρχονται στό μυαλό.
Οπωσδήποτε, θά πρέπει νά κρατάτε σημειώσεις μέ τίς αντιδράσεις/σχόλια σας εις τό περιεχόμενο τών άρθρων καί αυτού τού καταστατικού τής ΑΔΕ, ώστε νά μπορείτε νά παρακολουθείτε τήν αλλαγή τρόπο σκέψεως/εκτιμήσεως σας, ή τήν αμετακινητικότητα τών ιδεών σας.
2— Πρίν μελετείστε τό καταστατικό τής ΑΔΕ (ADE.doc ), σας προτείνω νά μελετείστε πρώτα τά άρθρα* τής ΑΔΕ, ή τουλάχιστον ξεκινήστε μέ τούς φακέλους :
ΜΜΕ, Οικονομία, Ενεργητισμός, Ιδεολογία, Αφύπνιση.
Όταν συναντάτε έναν όρο τού Καταστατικού τής ΑΔΕ, μελετείστε τον στό καταστατικό πρώτα  --  π.χ. : ‘’Βάσις’’ είναι ένας όρος που συναντάται συχνά στά άρθρα τής ΑΔΕ χωρίς νά εξηγείτε πάντοτε η έννοια του.
            3— Τό παρών Blog περιέχει ένα (μικρό) δείγμα τών άρθρων τής ΑΔΕ (σελίδες = 2452 μεγέθους Α4, στίς οποίες δέν συμπεριλαμβάνονται : Σχόλια – Κριτική – Ελληνικά Κόμματα & Σχόλια – Κριτική σέ κινήματα, οργανώσεις Άμεσης Δημοκρατίας).
           4-- Τά προτεινόμενα βίντεο προβληματίζουν, μορφώνουν, αφυπνίζουν καί απελευθερώνουν τόν εγκέφαλο μας από τόν αποχαυνωτικό ιό τής εταιρικής τηλεόρασης τής προπαγάνδας…
          5-- Πρίν ενάμιση χρόνο σταμάτησα τήν μελέτη βιβλίων ώστε νά ερευνήσω τό διαδίκτυο… Έχω συλλέξει περί τά 4.500 αξιόλογα βίντεο (πολιτική, προπαγάνδα, …, ΜΜΕ,… επιστήμη), περισσότερα από 10.000 βιβλία καί χρήσιμα προγράμματα. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε μου έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1000giga καί θά σάς τ’ αντιγράψω.

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Αποτελεσματική Οργάνωση τών Αγανακτισμένων καί τών υποστηρικτών τής Άμεσης Δημοκρατίας


Ορθώς κατεβήκαμε στίς πλατείες γιά νά στείλουμε τό μήνυμα μας στούς διεθνείς τραπεζίτες, καί αναμφιβόλως οφείλουμε νά συνεχίσουμε τόν αγώνα. Αυτό όμως δέν φτάνει : πρέπει ν’ αναλάβουμε τήν εξουσία · πρέπει νά εδραιώσουμε ένα κόμμα τής άμεσης δημοκρατίας, διαφορετικά η πλουτοκρατία καί τά τσιράκια της ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/home/apotelesmatike-organose-ton-aganaktismenon-kai-ton-yposterikton-tes-ameses-demokratias 

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Δωρεάν προγράμματα, βίντεο, βιβλία

Πρίν ενάμιση χρόνο σταμάτησα τήν μελέτη βιβλίων ώστε νά ερευνήσω τό διαδίκτυο… Έχω συλλέξει περί τά 4.000 αξιόλογα βίντεο (πολιτική, προπαγάνδα, …, ΜΜΕ,… επιστήμη), περισσότερα από 10.000 βιβλία καί χρήσιμα προγράμματα. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε μου έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1000giga καί θά σάς τ’ αντιγράψω.
adeepsilon@yahoo.gr, Skype: spiros.koulouberis

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΒΙΝΤΕΟ - Απαραίτητα Βίντεο, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων

Απαραίτητα Βίντεο

Παρακολούθησε τά μέ τήν ακόλουθη σειρά :

Zeitgeist The Movie Final Edition PART 3 Greek Subtitles [ central banks ]
Money As Debt  [ Central Banks ]  με υποτίτλους  -4
Money As Debt  [ Central Banks ]  {OE-1-DVD}
Monopoly Men  {OE-1-DVD}

Οικονομικός δολοφόνος [ John Perkins ]  1à10
Government Conspiracies – World of Lies – Award Winning Documentary

The CORPORATION - companies and economic imperialism  1à15
                                                                                    (Greek Subtitles )
THE CORPORATION 1à23 [ companies and economic imperialism ]
The Shock Doctrine: Naomi Klein on the Rise of Disaster Capitalism – documentary                                                                                                                              1à8
Century of Self Episode 1 { 1à4, Propaganda, Mass Control through Psychology }
The Trap
Constructing Public Opinion
Ψυχιατρική μία βιομηχανία θανάτου  1à12 
Weapons of Mass Deception 1à10 
America’s Secret War : Mind Control
The Power of Nightmares : Volume 3  { 1à6 } Episode 1, 2
Brian Springer – Spin
How to Brainwash a Nation 
ZEITGEIST Official XVid Greek sub [ Religion – 9/11 – central banks ]


Corporate 1à8 
Corporate States of America 1à2
The Mayfair Set – Adam Curtis – 1999  {Episodes 1à4, parts 1à6} 
O κόσμος κατά την Μονσάντο  1à10
Big Brother, Big Business English – Greek
Big Bucks, Big Pharma  {OE-1-DVD}
Controlling Our Food (Monsanto)  {OE-1-DVD}
Pepsi vs Coke The Ice Cold War - Burp! 
Wal-Mart : the high cost of low price


Globalization and the Media   { 9M-3-DVD }
Mass Media -- Influence on Today’s Society   { 9M-3-DVD }
Predictive Programming of Mind Control by Media   { 9M-3-DVD }
Prometeus – The Media Revolution 1à2 
ADVERTISING & THE END OF THE WORLD – MEF - English – Greek
Evilness of Power 1à9
Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ (Ελληνικοί Υπότιτλοι)
Spin – Behind the Scenes Manipulation of Mainstream News  1à6


Howard Zinn: "To Be Neutral, To Be Passive In A Situation Is To Collaborate With                                                                                   Whatever Is Going On" – DN
John Pilger – June 2007, Resisting the Empire
Peter Eigen – 2009 – How to Expose the Corrupt
Psywar – The real battlefield is your mind  1à8 
Εκμετάλλευση τών ανθρώπινων κοινωνιών
O αχυράνθρωπος – η μεγαλύτερη απάτη όλων τών εποχών
ΠΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙΣ
Home, (Greek Subtitles) – Part 1à9
Codex Alimentarius – η διατροφική γενοκτονία = Διατροφικός Κώδικας  1à5
Ένας Υπέροχος Χημικός ΚόσμοςThe Invisible Government, John Pilger  1à4 
The War On Democracy by John Pilger DVD OUT NOW 
The War On Terrorism Is a Fraud" – DN
Invisible Empire 1à14  Gr Subt   -13, -14
Invisible Empire 1à14


Peak Oil – 45min. documentary
Richard Sears – 2010 – Planning for the end of Oil
Out of Control


Why We Fight: New Film Takes a Hard Look at the American War Machine From                                                                                                 World War II to Iraq – DN
Oil, Industry, Money and Power – Politics
Corporations vs The People – Fighting Corporate Rule 1à2
Making a Killing The Untold Story of Psychotropic Drugging   part 1à10
Corporate Culture, Corruption, Consumerism and Greed
Talk – Greg Palast – The Best Democracy Money Can Buy
Sanda’s Workshop
Marketing of Madness 1à18
Prozac Testimonials – Suicide, Violence
The Drugging of our Children  1à11


Ο Gerald Celente γιά την Ελλάδα καί όχι μόνο
Μαξ Καιζερ - Ελλαδα Ισλανδια The No-Pay Movement
MAX KEISER -- Ανοιξα τά μάτια του Παπανδρέου!
Bob Chapman – Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ
Tax the Banks We All Owe Something To Greece – Webster Tarpley
W. Tarpley (Greek subs) ΕΣΚΕΜΜΕΝΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) – Η αφαίμαξη τών λαών
Διεθνές Νομισματικό ΤαμείοΚαταμερισμός Ευθυνών 


In Lies We Trust – The CIA, Hollywood and Bioterrorism – Official Release
CIA Drug Ops Conspiracy (unaired documentary)
Drug Lords – The CIA, The Mob and America’s Secret History
An Unholy Alliance 
Biological Warfare and the CIA


The
           Israel Lobby
            • Israel Lobby (AIPAC) and U.S. Foreign Policy
ΕΒΡΑΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ


The Virus of Faith
Jesus Camp
Enemies of Reason  Ep.1  1à5 
                                     Ep.2  1à5
Religulous  1à11  [Ελληνικοί υπότιτλοι]  -10
Religulous
Richard Dawkins The God Delusion on The Agenda  1à7
Η Περί Θεού Αυταπάτη  (1à5)


Confronting the Evidence 1à16 
911 Coincidences  1à19
911 Coincidence Theory
Lifting the Fog, Jim Hoffman (9/11)
NuoViso_9_11 False Flag
Mike Ruppert – CIA – tears apart 9-11  1à15
Missing Links 
The Truth & Lies of 9-11
77 Ripple Effect
911 plot revealed in a movie in 1996
Aired 6 months before 9_11…hmmm
American Intelligence General Says 911 was a fraud
Charlie Sheen -- 9_11 world Trade Center Conspiracy
Death of 911 Key Witness Barry Jennings_New Info Points To Foul Play
EXACT 911 scenario in TV show 6 months before 911! Actor says CIA gave them                                                                                                                                   the plot
False flag OPERATIONS  1à2
Mysterious Deaths of 9_11 Witnesses

Breaking the Bank – Frontline PBS { 1à5, Econ. Banking, US-Fraud }
Crooks above
Dollars, Oil and the Big Wipe Out
Fraud is the Business model
Gutting the US middle class
Meltdown – The Secret History of the Global Financial Collapse.2010
Merchants of misery
Secret History of the Credit Card – Frontline PBS – Nov 2004 {Econ. Loan Sharks }
The Persuaders – Frontline PBS – Nov 2004  { Ads Brain washing Culture }

 
Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης
27440-26458
694-1569303