Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Ενεργός Πολίτης - ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ - Οι νέες συμμετοχικές και διαδραστικές τεχνολογίες, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων - 3

Ιατρική - πειραματικές θεραπείες καί τά MME. Ποίος πρέπει νά φέρει την ευθύνη κήρυξης πολέμου. Κριτικοί τής ΑΔ καί μία σύντομη απάντηση. Κατηγορήστε τούς απλούς ανθρώπους.
Μία πρόβλεψη : η ηλεκτρονική δημοκρατία της ελίτ. Το σύνολο τών πολιτών καλωσορίζει ακόμη καί μία παρωδία τής ημι-ΑΔ. Πρωτοβουλίες δημοσκόπησης καί ψηφοφορίας. Η τεχνολογία ως ζωτικής σημασίας εργαλείο γιά τήν αποδοτικότητα τής αντικειμενικής δικαιοσύνης. Πρωτοβουλίες δημοσκόπησης καί ψηφοφορίας. ΠΗΜ : Τα νέα προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα. Μερικής απασχόλησης, χαοτική ΑΔ. ΣυΔιΜεΤηΕπ : Τά Συμμετοχικά, Διαδραστικά μέσα Τηλεπικοινωνίας.
ΜΜΕ : Συγκέντρωση καί Ιδιοκτησία. Φορολογούμενος, ο αξιόπιστος χορηγός τής ελίτ. Η επιστήμη τής σημερινής πολιτικής καί τά ολέθρια παρακλάδια της.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου