Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Τίτλοι Άρθρων τής ΑΔΕ, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων

Τίτλοι Άρθρων τής ΑΔΕ

ΑΔΕ – Άρθρα (σέ φακέλους)
Άμεση Δημοκρατία καί ΑΔΕ
 (φάκελος) Σχόλια, Κριτική σέ Ελληνικά Κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΕΑΡ, ΛΑΟΣ)
(φάκελος)  Σχόλια, Κριτική σέ κινήματα, οργανώσεις Άμεσης Δημοκρατίας :
AMESI DEMOCRACY.1
AMESI DEMOCRACY.2
AMESI DEMOCRACY.3
AMESI DEMOCRACY.6
DIRECT DEMOCRACY 4
INCLUSIVE DEMOCRACY.5
 (κείμενο) Άμεση Δημοκρατία – Ελβετία
(κείμενο) ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (σελ. 181)
I-- Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καί η ΑΔΕ. 1994-9.
II-- Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ καί η ΑΔΕ. 1995, 2004-6
III—ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ο φιλάνθρωπος καί η ΑΔ
IV—Άμεση Δημοκρατία, η Γεννήτωρ τού Υγιούς Πολιτισμού
 V—Άμεση Δημοκρατία καί Αθανασία
VI—Άμεση Δημοκρατία κατά τής Θεοκρατίας
VII--Δημοκρατία –Αφύπνιση– Ιδεολογία
VII-- Άμεση Δημοκρατία – Ιστορία – Ιδεολογία

ΑΦΥΠΝΙΣΗ (270 σελίδες)
(κείμενο) ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Αλήθεια
Άμεση Δημοκρατία   (βλέπε τόν φάκελο : Άμεση Δημοκρατία καί ΑΔΕ)
Ανθελληνισμός 
Γής, ελληνική, ιδιοκτησία                [ βλέπε τόν φάκελο : Ελληνική Γής – ΑΔΕ ]
Γλώσσα (Αφ. – Ιδ.)  [ Επίσης βλέπε τόν φάκελο : Γλώσσα ]
Διαφθορά (Αφ. – Ιδ.)            [Επίσης βλέπε τόν φάκελο : Διαφθορά ]
Εκκλησία τού Δήμου (Αφ. – Ιδ.)
Εκλογές         [ βλέπε : Κυβερνητικά – Εκλογές - Αφύπνιση ]
Εκπαίδευση              [ βλέπε τόν φάκελο : Εκπαίδευση – Παιδεία ]
Ενεργητισμός, Ενεργός Πολίτης    [ βλέπε τόν φάκελο : ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ – Β ]
Εργασιακά      [ βλέπε : Κυβερνητικά – Εργασιακά (Αφύπνιση) ]
Ηθική                          [ βλέπε τόν φάκελο : Ηθική ]
Θέμις (Αφ. – Ιδ.)         [ Επίσης βλέπε τόν φάκελο : 40-Θέμις ]
Θρησκείες                  [ βλ. : Ωμέγα – ω ]
Κοινό Αγαθό (Αφ. – Ιδ.)
Κοινωνιολογία          [ Επίσης βλέπε τόν φάκελο : Ωμέγα – ω ]
Κόμματα                     [ βλέπε τούς φακέλους : Άμεση Δημοκρατία καί ΑΔΕ - Σχόλια, Κριτική …&
                           Κυβερνητικά - Κόμματα (Αφύπνιση) ]
Κυβερνητικά  [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά – Αφύπνιση ]
Λαθρομετανάστες
Λεξικό τής Παραπληροφόρησης                [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – 
                                                                  Προπαγάνδα ]
ΜΜΕ   [ βλέπε τόν φάκελο : ΜΜΕ  ]
Οικολογία                  [ βλέπε τόν φάκελο : Οικολογία ]
Οικονομία, Οικονομικά        [ βλέπε τόν φάκελο : Οικονομία – ΑΔΕ ]
Ομογενείς – Απόδημος Ελληνισμός
Παιδεία           [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – Προπαγάνδα Εκπαίδευση – Παιδεία ]
Παραπληροφόρηση                         [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – Προπαγάνδα & στόν
                                            φάκελο : ΜΜΕ – Β à ΜΜΕ – Προπαγάνδα – Παραπληροφόρηση ]
Πνευματικά Δικαιώματα       [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά - Πνευματικά Δικαιώματα
                                              (Αφύπνιση) ]
Προσωπικά Δεδομένα         [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά - Προσωπικά Δεδομένα
                                              (Αφύπνιση) ]
Πολέμιοι τής γνώσης
Πολιτικά                     [ βλέπε τόν φάκελο : Πολιτικά – ΑΔΕ ]
Πολιτισμός    [ βλέπε τόν φάκελο : Πολιτισμός ]
Προπαγάνδα   [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – Προπαγάνδα & στόν φάκελο :
                           ΜΜΕ – Β à ΜΜΕ – Προπαγάνδα – Παραπληροφόρηση ]
Συνείδηση
Συνωμοσία    [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – Προπαγάνδα à Συνωμοσιολογία ]
Υπερπληθυσμός (Αφ. – Ιδ.)

Βάσις  (σελ. 48)
(φάκελος) Βάσις – Ιδεολογία
            (κείμενο) Άτομο –Πρόσωπο-Βάσις-Ιδεολογία
            (κείμενο) Γιατί η Βάσις-Ιδεολογία
(κείμενο) Βάσις τής ΑΔΕ

Γλώσσα (σελ. 82)
(κείμενο) Γλώσσα – 45
(κείμενο) Γλώσσα
Εισαγωγή
Α. Οι υπέρ τής ελληνικής γλώσσας
Β. Οι πολέμιοι τής ελληνικής γλώσσας :
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΚΟΜΜΑΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΜΕ
ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΛΕΞΙΚΟ τών Γραικύλων
Γ. Ορθό λεξιλόγιο τής νεοελληνικής
Δ. Ετυμολογία, Ορισμός λέξεων.

Διαφθορά – ΑΔΕ (σελ. 251)
(κείμενο) ΔΙΑΦΘΟΡΑ – Αφύπνιση
Αστυνομία
Δημόσιες Υπηρεσίες
Εκλογές
Εκκλησία
Εργασιακά
Εφορία
Θέμις
Πλουτοκρατία
Πολιτικοί – Κράτη

Εκπαίδευση – Παιδεία (σελ. 162)
(φάκελος) Εκπαίδευση :
            (κείμενο) The feeling of immediate pain and schooling
            (κείμενο) Εκπαίδευση-Πολιτισμός-Ιδεολογία
            (κείμενο) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :
                        Ποίο τό όφελος τής επιστημονικής γνώσης
                        Αφύπνιση
                        Εκπαιδευτικοί
                        Θρησκεία
                        Παραλόγου, Εκπαίδευση κατά τού
                        Ιδεολογία
(κείμενο) Παιδεία-Αφύπνιση

Ελληνική Γής – ΑΔΕ (σελ. 183)
(κείμενο) Ελληνική Γής :
Ελληνική Γής
Εκκλησία
Τεκμηρίωση – Ιρλανδία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ-Β : (342 σελίδες)
(κείμενο) ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ :
• Αφύπνιση
Κράτη – Έθνη
•ΜΜΕ
•Οργανώσεις
•ΠΟΛΙΤΗΣ :
Βάσις
Ειδικός, μελετητής, επιστήμων – αρθογράφος, συγγραφέας, εκδότης
Πολίτης
•Πολιτικός - Διπλωμάτης
(κείμενο) ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – Ενεργητισμός :
Ειρηνικός, ο
Οργανώσεις
Πολιτικός
(κείμενο) Ιδεολογία – ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ :
•Εισαγωγή
•Οι άριστοι
•Ο ηγέτης
• Δημόσιος Χώρος του
• Αναγκαιότητα, Νομιμότητα του
• Νόημα – Ξυνός λόγος
• Κατάρριψη τού Μύθου ‘’Η μάζα οφείλει νά μήν ανακατεύεται στά πόδια τών ειδικών – 
  πολιτικών καί επιστημόνων’’ (ή ότι ο ενεργητισμός τών πολιτών δημιουργεί χάος...)
• Ιδιοφυής, Ταλαντούχος – Ο απλός ενεργός πολίτη
• Μιμίδια : Βάσεις, Νέοι, Ηλικιωμένοι
• Πολίτης : φάλαγξ – αλληλεγγύη, αρχή τών εσομένων, δημοκρατία –  φιλοσοφία – 
   ελπίς
• Συντροφικότητα, Οργάνωση – Αποτελεσματική Συνεισφορά, Χρυσή  Εποχή
• Η ανεκτικότητα του
•Ο ενεργητισμός κατά τών φοβιών, τής φυγής καί τής μοναξιάς
Διάδοση τής αληθινής γνώσης και τό ‘’Όραμα’’                                                         
• Ποίοι οι κατηγορούμενοι : Η ευθύνη τών διανοουμένων και τών πολιτών
(κείμενο) ΠΟΛ. – Οι νέες Συμμετοχικές καί Διαδραστικές Τεχνολογίες :
Εισαγωγή
παιδεία, ψευδο-μετανιωμένοι, LKG.
Η Αθηναϊκή Δημοκρατία.
Η «αγορά» τής ΑΔ στόν 21ο αιώνα
Η εξέλιξη τών ΜΜΕ τών ΗΠΑ.
ΜΜΕ πού επιχορηγούνται από τήν κυβέρνηση καί τίς ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος
-- GE καί ειδήσεις τού NBC -- "Θα εφοδιάσω τον πόλεμο", θυμηθείτε το Maine,
ο "κίτρινος τύπος
Ο τέταρτος κλάδος τής κυβερνήσεως.
εταιρικές οδηγίες -- οι σπουδαίοι ιδεαλιστές τής τηλεόρασης -- συμβατικότητα,
εφησυχασμός με αντάλλαγμα εξαψηφίων αποδοχών –
εντυπωσιακή απουσία διανοητικής περιέργειας
Περιστασιακή προκατάληψη της πραγματικότητας από τά ΜΜΕ
πραγματικότης ως εφήμερο επεισόδιο -- μην αφήστε τους ανθρώπους να σκεφτούν.
Οι φυλακισμένοι τηλεθεατές
αυτό-υπνωτισμός – η παράσταση αρχίζει – τηλεπαρουσιαστές.
Ψωμί καί Θεάματα
"άλογα επίδειξης".
Μαστροποί τών υποψηφίων πολιτικών αστέρων, καί ομάδες πολιτών ειδικών     13 συμφερόντων.
ΚΟΙΝΉ ΓΝΏΜΗ
MME καί η Κοινή Γνώμη -- Αληθινά  ψέματα
υπεκφυγή -- ο πόλεμος του Κόλπου -- R.Perot οι 900 αριθμοί τηλεπικοινωνίας -- σχεδιάζοντας καί μαγειρεύοντας τα αποτελέσματα.
Κατασκευασμένη άνοδος τής δημόσιας δυσαρέσκειας.
ορισμένες πολιτικές ομάδες συγκεκριμένων συμφερόντων – τηλεχειρισμός τής τηλεοράσεως.
Ηλεκτρονικές "αγόρασε" καί "πούλησε" παραγγελίες
Ο ρόλος των MME στη διαμόρφωση του τρέχοντος πολιτισμού μας
Τελικά, το κοινό έχει λογική.
η "στατιστική διαδικασία συνάθροισης" -- το κοινό είναι υπέρμαχο τής ισονομίας καί ισοπολιτείας.
Ιατρική - πειραματικές θεραπείες καί τά MME….
Ποίος πρέπει να φέρει την ευθύνη κήρυξης πολέμου.
ό πόλεμος του Κόλπου τό 1991 καί τά ΕΜΜΕ -- δημοψήφισμα τύπου-LKG
η πολιτική γιά ΑΔΕ για τον πόλεμο -- εμπόριο καί εξωτερική πολιτική.
Κριτικοί τής ΑΔ καί μία σύντομη απάντηση
πάρα πολλή δημοκρατία -- οι επιλεγμένοι -- οι εμπειρογνώμονες -- οι αριστοκράτες –
η κοινή αίσθηση.
Κατηγορήστε τούς απλούς ανθρώπους.
λόμπυ – ψηφοφορίες – δημόσιες αντιπαραθέσεις --χαμηλή δημόσια συμμετοχή
-- σκάρτα τηλεοπτικά προγράμματα – απλούστατα, οι πολίτες δεν δίνουν μία δεκάρα.
Μια πρόβλεψη : η ηλεκτρονική δημοκρατία της ελίτ
Ιστόχωροι -- το καλωδιωμένο κοινό.
Το σύνολο τών πολιτών καλωσορίζει ακόμη καί μια παρωδία τής ημι-ΑΔ
η ΑΔ τού H.R.Perot -- γνωμικό τού A.Hamilton.
Πρωτοβουλίες δημοσκόπησης καί ψηφοφορίας.
LKG -- φόρος ιδιοκτησίας τής Καλιφορνίας.
Η τεχνολογία ώς ζωτικής σημασίας εργαλείο γιά τήν αποδοτικότητα τής αντικειμενικής δικαιοσύνης
Τηλεοπτικά μέσα στίς αίθουσες δικαστηρίων
Η διαδικασία πρωτοβουλίας δημοσκόπησης καί ψηφοφορίας.
ειδικές ομάδες συμφερόντων πολιτών –
ΠΗΜ : Τα νέα προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα
Μερικής απασχόλησης, χαοτική ΑΔ
Τα δικαστήρια
ΣυΔιΜεΤηΕπ : Τά Συμμετοχικά, Διαδραστικά μέσα Τηλεπικοινωνίας
Οι απαισιόδοξοι και οι ψευδο-απαισιόδοξοι έναντι τών πραγματικών ζητημάτων
ΜΜΕ : Συγκέντρωση καί Ιδιοκτησία
ΤΛ – Μονοπώλιο.
Φορολογούμενος, ο αξιόπιστος χορηγός τής ελίτ.
Η επιστήμη τής σημερινής πολιτικής καί τά ολέθρια παρακλάδια της
Πρότυπα καί ποιότητα τών ΜΜΕ.

Ηθική  (σελ. 67)
(κείμενο) Ηθική – Σχολές 
(κείμενο) Ηθική – Ιδεολογία :
Ηθική καί ΑΔΕ
Η ηθική τής στρατηγικής στήν εξωτερική πολιτική τής ΑΔΕ

Θέμις (σελ. 312)
(κείμενο) Αλήθεια – Τεχνολογία – Δικαιοσύνη – ΘΕΜΙΣ – 40
            Αλήθεια – Τεχνολογία 
            Επιχειρήσεις
            Ισονομία
            Οστρακισμός
            Φυλακές – Ιδεολογία
(φάκελος) ΗΠΑ-Θέμις :
            (κείμενο) ΗΠΑ – Θέμις
            ΗΠΑ – Θέμις
            Ινδιάνοι 
            Πλουτοκρατία
            (κείμενο) ΗΠΑ – Ο Κόσμος – Θέμις
            Αιχμάλωτοι Πολέμου
            Βασανισμοί
            Guantanamo Bay
            Διεθνές Δίκαιο
            ΟΗΕ
            Οργανισμοί
            Συμφωνίες, Συνθήκες 

Θρησκεία (σελ. 237)
(κείμενο) ΘΡΗΣΚΕΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ :
Εισαγωγή 
Ανθελληνισμός Συγκεκριμένων Θρησκειών
Εξορκισμός – Δαιμονολογία
Θεοκρατία
Ισλαμικός Εξτρεμισμός
Κοινωνιολογία – Θρησκεία
Κοσμοθεωρία Θρησκείας
Πολιτικά – Εκκλησία
Σχολές Σκέψης
Χριστιανισμός – Αγία Γραφή

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ : (260 σελίδες)
(κείμενο) ΗΓΕΤΗΣ – Ιδεολογία :
Ηγέτης
Βασιλεία
Επαναστάτης
Ο μύθος τής μοίρας τού ηγέτη
Πολιτικός
Η κουλτούρα τής βίας τού ηγέτη
Αρχαία Ελλάδα
Θαυμασμός, Μίμηση καί Άμιλλα
(κείμενο) ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ :
Ιδεαλισμός : Code of living
Άριστοι : Ο ανιδιοτελής, κοσμοπολίτης επιστήμων
Δεξαμενές Σκέψεις……[ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά -Δεξαμενές Σκέψεις (Ιδεολογία) ]
Δημοψήφισμα……….  [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά - Δημοψήφισμα (Ιδεολογία) ]
Εκλογές……………… [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά - Εκλογές (Ιδεολογία) ]         
Ελληνισμός
Εργασιακά…………… [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά -  Εργασιακά (Ιδεολογία) ]   
Κοσμοπολίτης
Κυβερνητικά………..  [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά – Ιδεολογία ]
ΜΜΕ [ βλέπε τόν φάκελο : ΜΜΕ ]
Οικολογία…………… [ βλέπε τόν φάκελο : Οικολογία ]
Οικονομία………….. [ βλέπε τόν φάκελο : Οικονομία ]
Τέλος, τό : Πλανητική κοινωνία τών πολιτών,
Υπέρβαση, Αυθυπέρβαση
Καταστατικό τής ΑΔΕ (σελ. 363)
(κείμενο) ADE (= Καταστατικό τής ΑΔΕ)
(κείμενο) Συντομεύσεις τού Καταστατικού τής ΑΔΕ

ΜΜΕ - Β (σελ. 483)
(φάκελος) ΜΜΕ- Προπαγάνδα – Παραπληροφόρηση :
(κείμενο) ΜΜΕ καί η Προπαγάνδα τους :
            Πώς καί γιατί η ελίτ εξαφάνισε τόν ελεύθερο τύπο
            Έλεγχος τού συλλογισμού, καί αισθησιακή αποπλάνηση
            Πρόεδροι καί ΜΜΕ στήν υπηρεσία τής πλουτοκρατίας Συντάκτες καί                                                                        δημοσιογράφοι στήν υπηρεσία τής πλουτοκρατίας
            Ποιός θά δάγκανε τό χέρι πού τόν ταΐζει ! Οι πειθήνιοι δημοσιογράφοι μάς                                                               σερβίρουν τίς ‘’προπαρασκευασμένες’’ ειδήσεις τους
            (κείμενο) ΕΤ, ΔΣ : Τά Θύματα τους καί τό Διαδίκτυο :
            ΕΤ : εταιρικός Τύπος.      
            ΔΣ : δημόσιες σχέσεις. 
            ΠΑ : η πλειοψηφία τών αμερικανικών.
            ΚΓ : κοινή γνώμη.            
            ΕΜΜΕ : τά εταιρικά ΜΜΕ.
(κείμενο) ΜΜΕ :
Αφύπνιση
Δημοσιογράφοι – Η τάξη τών Συντονιστών
Διαφημίσεις
Εκλογές
Ιδεολογία
Κοινωνιολογία
Κόμματα – Πολιτικοί
Κυβερνητικά
Προπαγάνδα – Παραπληροφόρηση
Συγκάλυψη
ΣυΔιΜεΤηΕπ – Συμμετοχικά Διαδραστικά Μέσα Τηλεπικοινωνίας

Ξένα Κράτη (σελ. 179)
(κείμενο) Ξένα Κράτη :
Ισραήλ
Τουρκία

Οικολογία (σελ. 64)
(κείμενο) Οικολογία :
Αφύπνιση : Δάση, Χλωρίδα Πανίδα, Μεταλλαγμένα, Μόλυνση, Τοξικά, Ύδωρ,
                    Ιδεολογία
Ιδεολογία

Οικονομία – ΑΔΕ (σελ. 317)
(φάκελος) Εταιρείες – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ :
            (κείμενο)  Εταιρείες :
 Ήθος, Έθος : Αντιδημοκράτης, Αντι-οικολόγος, Ασυνείδητος 
                    κομπιναδόρος,  Ασυνείδητος κομπιναδόρος,  Εκβιαστής, Εργάτης,
                   Παιδοκτόνος, Υλιστής, Φράνκενσταϊν, Ψεύτης, Ψυχολογία τού φονιά.
Κυβέρνηση, εταιρείες στήν : ΗΠΑ, Πετρελαϊκές Εταιρείες, Bankers : The Worlds
                                                 Government,
Πολυεθνικές
            (κείμενο) Η Έκθεση τής ψυχής τής Σύγχρονης Ανώνυμης ή Μετοχικής                                     Εταιρείας, ΑΜΕ :
            Καθορίζοντας μία εταιρεία
            Δικαιώματα, δυνάμεις καί ευθύνες μίας εταιρείας
            Δικαιώματα
            Δυνάμεις
            Ευθύνες.
            Επιδράσεις, Συνέπειες.
            Η Ηθική της νέας παγκόσμιας κυβέρνησης
            Μια εναλλακτική λύση : η εταιρική δομή τής ΑΔΕ
 (κείμενο) ΕΛΕΥΘΕΗ ΑΓΟΡΑ :
Βιομηχαία Διασκέδασης ·
χολές Σκέψης υπέρ καί κατά τού Αγγλοσαξονικού Νεοφιλελευθερισμού
Pax-Americana, Τά αγαθά  τής (ψευδο-)ελεύθερης αγοράς τής
(κείμενο) ΟΙΚ.—Η ΑΔΕ κατά τού Εταιρικώς Προσανατολισμένου Φορολογικού                                   Συστήματος τών ΗΠΑ :
Εισαγωγή
στημένα υποκαταστήματα στό εξωτερικό, δικαιώματα παγκοσμίου διανομής,
φιλανθρωπικές οντότητες.
Λίγη ιστορία
ανεπίδεκτοι ερμηνείας φορολογικοί κώδικες, το φορολογικό σύστημα τών δύο φορολογικών κατηγοριών, καταθέσεις σέ παράκτιες τράπεζες, ποίος πληρώνει φόρους,
ο κώδικας τής IRS ως όπλο, ελεγκτές αγαπούν τούς "μικρούς ανθρώπους",
παραθυράκια γιά τούς πλουσίους.
Η IRS δίνει λανθασμένες συμβουλές 
ένας ευσυνείδητος φορολογούμενος, μόνο ένας ειδικός δικηγόρος μπορεί νά σάς γλυτώσει εκατομμύρια.
Πόσο εύκολο είναι να πουληθούν οι παράκτιες τράπεζες
ο σπάνιος καταδότης , δάνεια αέρας, ανήθικες χώρες υποδοχής.
Δέν είναι πάντα απαραίτητες οι παράκτιες τράπεζες
μερικοί εξέχοντες πολίτες, οι πλούσιοι έχουν αρνητικό εισόδημα, φορολογικά καταφύγιά στόν φορολογικό κώδικα, οι δικηγόροι νικούν το κράτος, ανήθικες νομικές εταιρείες,
οι άνδρες τού Forbes, η IRS  τούς παρέχει έξοχες συμφωνίες, συμφέροντα σχέδια επαναπατρισμού τού κεφαλαίου, περιφρονώντας τήν IRS.
Περισσότερο από γενναιόδωρες οι απαλλαγές γιά την ελίτ
μεταφορά τιμολόγησης, φορολογικά αναπάντεχα κέρδη, θυγατρικές στό εξωτερικό,
παγκόσμιο εμπόριο, κυβερνητικές σωτήριες εγγυοδοτήσεις, συγχωνεύσεις,
οι επιχειρήσεις παραβαίνουν τούς κρατικούς νόμους.
Ακόμη και οι υψηλής τάξεως συντονιστές είναι "σκύλες" τής ελίτ
ξένοι ψευδό-συνέταιροι, φορολογική απώλεια αέρος, ξένο νόμισμα, ανταμείβουν τούς ληστές, τι σκέπτονται οι πολιτικοί, "άποψη καλής πίστης".
Το Hollywood λατρεύει τίς παράκτιες τράπεζες
κέρδη κεφαλαίου, ξένοι θεματοφύλακες, πιστωτικός φόρος,
αναβεβλημένα σχέδια αποζημιώσεων, ριχτά στόν λογιστή.
Οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν τίς πτωχεύσεις τής ελίτ
Χρεοκοπήσεις, δώρο-τυλιγμένες τράπεζες, εισόδημα μερισμάτων, τόκος πού πληρώνουν στόν εαυτόν τους, εταιρικά πρακτικά, οι εξυπνάκηδες, δανείζουν τούς εαυτούς τους,
πολύτιμες απώλειες, υπερχρέωση διανομής ενέργειας, ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων,                   πωλώντας στούς εαυτούς τους, το χρήμα νομοθετεί, ποινικές κυρώσεις.
Φορολογικός «παράδεισος», μεταφορά τιμολόγησης, γδύσιμο μερισμάτων, Ε&Α
Φτηνά εργατικά χέρια πρός πώληση, φορολογικές διακοπές.
Άτυποι προμηθευτές: Ακόμη και οι προαγωγοί περιφρονούν το κράτος.....................
δωροδοκία, χρήματα πέρα από την ηθική, στημένες δημοπρασίες, αποτυχημένη δικαιοσύνη. Μην ξυπνήστε τήν IRS – Εμπορικός αντιπρόσωπος (dealer) εναντίον  χρηματιστή πού διαπραγματεύεται γιά ίδιον λογαριασμό (trader) (1)
τρισεκατομμύρια σε χαρτί, εταιρείες μεσιτών, προϊόντα, κρατικά ομόλογα προθεσμιακής αγοράς, απλά κέρδη έναντι κερδών κεφαλαίου, Εμπορικός αντιπρόσωπος (dealer) εναντίον  χρηματιστή πού διαπραγματεύεται γιά ίδιον λογαριασμό (trader) (2)
Εθνικότητες στό παζάρι
οι ρίζες τής ελίτ, η ξένη εταιρεία, η ελεγχόμενη ξένη εταιρεία, εγχώρια εταιρεία,
Ελευθερώνοντας τήν Ανατολική Ευρώπη.
Άυλα αγαθά - εμπορικά σήματα
πολύ κερδοφόρες διακρίσεις, Μariana νησιά, το "καλό όνομα" μιας εταιρείας, ελιτιστική σκευωρία και μια πολύ ακριβή σεξουαλική όρεξη.
ΜΚεΟς – φορολογικοί παράδεισοι μέσα στίς ΗΠΑ -- και κράτος μέσα σε ένα κράτος...20, κατασκευάζοντας συγκατάθεση, φιλάνθρωποι, μια αποστολή από τόν Θεό,
φροντίζοντας τα σχολεία μας, λόμπυ.
Α!, αυτοί οι σεβαστοί μεγαλότιτλοι
το χρήμα διαφθείρει.
Τι μπορούμε να κάνουμε
Συμπέρασμα.
(κείμενο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :
Α
Ενέργεια
ΙΚΑ
ΓΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Ιστορία του
Κοινωνιολογία
Οικονομικά του
Σχολές Σκέψεις υπέρ καί κατά
Ε ΕΛΛΑΣ
Αφύπνιση
Άδειες : εξασκήσεως επαγγέλματος
Αισχροκέρδεια καί Καρτέλ
Γεωργία
Γλώσσα 
Εισαγωγές
Εμπόριο 
Ενέργεια
Εξαγωγές 
Εξυγίανση τής Οικονομίας μας
Επενδύσεις
Έργα
Εταιρείες – Βιομηχανίες 
ΙΚΑ 
Κόμματα 
Κρατική Υπεραγορα
Κτηνοτροφία
Ναυτιλία
Πληθωρισμός 
Πλουτοκρατία 
Πολιτισμός – Τεχνολογία 
Τζόγος 
Τουρισμός
Ύδωρ 
Φορολογικά 
Ζ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ι Εισαγωγή
Γεωργία 
Εφιάλτες τών ΗΠΑ
Κέρδη :  Παγκόσμιος Τράπεζα (ΠΤ):  Κέρδη κατά τού ανθρωπίνου είδους.
Νερό, ιδιωτικοποίηση : Βολιβία
Ορισμοί
Συμφωνίες, Συνθήκες Οικονομικές τού Νεοφιλελευθερισμού  
Συμφωνίες, Συνθήκες Οικονομικές :  Κολομβία, FTAA, FTA.
Κράτη :  Αργεντινή, Ιρλανδία,
ΙΙ— ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ
Σχολές Σκέψης υπέρ καί κατά τού Αγγλοσαξονικού Νεοφιλελευθερισμού
Pax-Americana, Τά αγαθά  τής (ψευδο-)ελεύθερης αγοράς τής
ΙΙΙ— ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Εταιρείες : 
Ήθος,   Έθος,   Αντιδημοκράτης,   Αντι-οικολόγος,   Ασυνείδητος 
            κομπιναδόρος,   Ασυνείδητος κομπιναδόρος,   Εκβιαστής, Εργάτης,
            Παιδοκτόνος, Υλιστής,   Φράνκενσταϊν,   Ψεύτης,   Ψυχολογία τού φονιά.
Κυβέρνηση, εταιρείες στήν :
ΗΠΑ,
Πετρελαϊκές Εταιρείες, Bankers : The Worlds
                                                 Government,
Πολυεθνικές
Η Έκθεση τής Ψυχής τής Σύγχρονης Ανώνυμης ή Μετοχικής Εταιρείας, ΑΜΕ :
            Καθορίζοντας μία εταιρεία 
Δικαιώματα, δυνάμεις καί ευθύνες μίας εταιρείας
Επιδράσεις, Συνέπειες
Η Ηθική της νέας παγκόσμιας κυβέρνησης
Μια εναλλακτική λύση : η εταιρική δομή τής ΑΔΕ
IV— ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΤ, Παγκόσμια Τράπεζα :   Στρατηγική της
ΔΝΤ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο : Σχέδιο βοήθειας καί στρατηγικής γιά : 
                                                            Εκουαδόρ,  Τανζανία
Παράκτιες Τράπεζες : Ελβετία
Ιωσηφιανή οικονομία : Η ΠΤ , το ΔΝΤ και ο Ιωσήφ τής Παλαιάς Διαθήκης.
Κρίσεις : Η Μεγάλη Ληστεία : Η κρίση τού 2006
 Ασυλία τους
Οι Μεγαλύτερες τού Κόσμου
V  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
VI— ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η ADE κατά τού Εταιρικώς Προσανατολισμένου Φορολογικού Συστήματος τών  ΗΠΑ.
VII-- ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
ΩΙΔΕΟΛΟΓΙΑ :
Αφύπνιση,    Νόμοι της,   Λεξιλόγιο τής Ελίτ.
(κείμενο) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ :
Εισαγωγή
Αργεντινή
Γεωργία 
Εφιάλτες τών ΗΠΑ
Κέρδη : Παγκόσμιος Τράπεζα (ΠΤ): Κέρδη κατά τού ανθρωπίνου είδους.
Νερό, ιδιωτικοποίηση : Βολιβία
Ορισμοί
Συμφωνίες, Συνθήκες Οικονομικές τού Νεοφιλελευθερισμού
Συμφωνίες, Συνθήκες Οικονομικές : Κολομβία, FTAA, FTA.
 (κείμενο) ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ :
Αφύπνιση
Νόμοι της
Λεξιλόγιο τής Ελίτ
(κείμενο) ΤΡΑΠΕΖΕΣ :
ΠΤ, Παγκόσμια Τράπεζα :   Στρατηγική της
ΔΝΤ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο : Σχέδιο βοήθειας καί στρατηγικής γιά : 
                                                            Εκουαδόρ,  Τανζανία
Παράκτιες Τράπεζες : Ελβετία
Ιωσηφιανή οικονομία : Η ΠΤ , το ΔΝΤ και ο Ιωσήφ τής Παλαιάς Διαθήκης.
Κρίσεις : Η Μεγάλη Ληστεία : Η κρίση τού 2006
 Ασυλία τους
Οι Μεγαλύτερες τού Κόσμου

ΠαραπληροφόρησηΠροπαγάνδα (σελ. 253)
(κείμενο) The Dictionary of Misinformation
(κείμενο) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ – ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ :
I— ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Αριθμοί,     Βιβλία  Περιοδικά,      Βιβλία Περιοδικά τής Pax-Americana, Διαφήμιση,     Εφημερίδες,   Ορισμοί τής Εξουσιαστικής Πλουτοκρατίας,          
II—ΜΜΕ
II—ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
            Η πολιτική ως θέατρο, τά ΜΜΕ ως η σκηνή τού θεάτρου
(κείμενο) ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ – ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΕΣ :
Ορισμός
Εκλογές, υπονόμευση
Κατασκευή συναίνεσης  τών πολιτών
ΜΜΕ
Οργανισμοί – Λέσχες
Πλουτοκρατία – Ηγέτες
Πολιτικοί

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ (σελ.542)
(κείμενο) ΗΠΑ :
Α— Αφύπνιση
Β— ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Κατά τής Δημοκρατίας (Pax-Americana)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θρησκεία - Εξωτερική Πολιτική τών ΗΠΑ
Πρόσωπα τής Εξωτερικής Πολιτικής τών ΗΠΑ
Στρατός τής Pax-Americana :
Στρατιωτικές Επεμβάσεις τών ΗΠΑ
ΝΑΤΟ τής Pax-Americana
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ
Ω— ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
(κείμενο) Διεθνείς Σχέσεις καί Εξωτερική Πολιτική – Ορολογία – Θεωρία –                      Ιστορία
(κείμενο) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ :
Ιδεολογία
ΕΛΛΑΣ
            Πρεσβείες
            Συμβίωση – Συνεργασία μέ ξένα κράτη
            Τουρισμός
            ΗΠΑ – Αγγλία
            Ισραήλ
            Σκόπια
            Τουρκία
            ΗΠΑ-Τουρκία
            Πόλεμος

 (κείμενο) ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ :
Α
 Αξιοκρατία (Ιδεολογία)
Αφύπνιση
Δεξαμενές Σκέψεις ( Ανάλυση & Ιδεολογία) :
Εφευρετών, Δεξαμενές Σκέψεως – ΔεΣκΕ
Διεθνής, Δεξαμενή Σκέψεως – ΔεΣκεΔι
Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως – ΔεΣκΕΘ
Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως Νέων – ΔεΣκΝΕΘ
Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως – ΔεΣκΕΘ
Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως Νέων – ΔεΣκΝΕΘ
Ιστορικής Έρευνας, Διεθνής Δεξαμενή Σκέψης –  ΔεΣκΙΕΔι
Κρίσεως, Δεξαμενές Σκέψεως - ΔεΣκεΚρι
Υπουργείου Εξωτερικών, Δεξαμενή Σκέψεως τού – ΔεΣκΥΕ.
Χωροταξίας, Δεξαμενή Σκέψεως – ΔεΣκεΧω
Δημοψήφισμα  ( Ανάλυση & Ιδεολογία)
Αρχαία Αθήνα : Ανέγερση δημοσίων κτιρίων, ναών.
                                                    Πόλεμος.
Εκλογές (Ανάλυση & Ιδεολογία)
 Ηγέτης - Ψυχολογία
 Προεκλογική Ρητορική - Ψυχολογία
 ΜΜΕ
 ΗΠΑ : Δημόσιες σχέσεις, Η  κοινή γνώμη – Δημοσκοπήσεις, Κοινή γνώμη – 
                             Εκκλησιαζόμενοι, Εκλογές τού 1960 (Κέννεντυ), Εκλογές τού 1980-1984
                            (Ρέιγκαν), Εκλογές τού 2000 (Μπούς ΙΙ), Εκλογές τού 2004 (Μπούς ΙΙ) 
 Pax-Americana : Παλαιστίνη
Εργασιακά (Ανάλυση & Ιδεολογία)
Κόμματα, Βουλευτές
Λαθρομετανάστες
Πνευματικά Δικαιώματα
Προσωπικά Δεδομένα
Στρατός
Τροχαία
Υγεία
Β
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
I— Αφύπνιση
            Ιμπεριαλισμός
            Παγκοσμιοποίηση, ο νέος κόσμος
II— Η Εταιρική Παγκόσμια Κυβέρνηση
            Ποιός Κυβερνά τά Καπιταλιστικά Κράτη ;
Χιλή : Τό πειραματόζωο τού εκκολαπτόμενου νέο-φιλελευθερισμού.
ΗΠΑ : Οι πλουτοκράτες δέν δείχνουν έλεος σέ κανένα πολίτη.
III— Αντιπολιτισμός τής Παγκοσμιοποίησης :
                        Γλώσσα
IV— Ιδεολογία :
                        Πλουτοκρατία καί οι συντονιστές της
(κείμενο) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ :
I— Αφύπνιση
Ιμπεριαλισμός
Παγκοσμιοποίηση, ο νέος κόσμος
II— Η Εταιρική Παγκόσμια Κυβέρνηση
            Ποιός Κυβερνά τά Καπιταλιστικά Κράτη ;
Χιλή : Τό πειραματόζωο τού εκκολαπτόμενου νέο-φιλελευθερισμού.
ΗΠΑ : Οι πλουτοκράτες δέν δείχνουν έλεος σέ κανένα πολίτη.
III— Αντιπολιτισμός τής Παγκοσμιοποίησης :
                        Γλώσσα
IV— Ιδεολογία :
                        Πλουτοκρατία καί οι συντονιστές της

Πολιτισμός (σελ. 268)
(φάκελος) Ανθρώπινα Δικαιώματα – Συμβάσεις
(κείμενο) Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ιστορία Γενέσεως καί Ιστορική Διαδρομή τών Ανθ.Δικ. :
Εισαγωγή
Η δουλεία στούς πρό Χριστού πολιτισμούς τής Ασίας καί Ανατολής
Η δουλεία στήν αρχαία Ελλάδα
Από τήν Pax-Romana έως καί σήμερα
Έθνος / Κράτος και τά Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ηθικός, Πολιτικός καί Κομματικός Ενεργητισμός
Γυναικών, Ανθ. Δικ. τών
Παιδιών, Ανθ. Δικ. τών
Η νομική υπερβατικότητα
Θετικός καί Αρνητικός Εθνικισμός
Η υποκρισία καί εκμετάλλευση τών Ανθ.Δικ. από τούς ΛΕΑ.
Νεοφιλελεύθερος Καπιταλισμός καί Ανθ.Δικ.
Παραβιάσεις
Στρατιωτικές Επεμβάσεις καί Νεοφιλελευθερισμός κατά τών Ανθ. Δικ.  
Η πληθυσμιακή έκρηξη κατά τών Ανθ.Δικ.
Η Κακοποίηση καί Εκβαρβαρισμός τού Ανθρώπου από Συγκεκριμένες Θρησκείες
Παράρτημα τών Ανθ Δικ
(κείμενο) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
I— ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
            Αφύπνιση
            Φιλοξενία
            Ανθρώπινα Δικαιώματα
            Αρχαιολογία
II— ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
            Αντι-πολιτισμός
            Αντι-πολιτισμός τού ΛΕΑ
III— ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Συντονιστές  (σελ. 174)
(κείμενο) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
I— ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Περιστερές καί Γεράκια
II— ΜΜΕ
            Αρθογράφοι, Δημοσιογράφοι
            Τύπος
            Ηλεκτρονικά Μέσα
            Hollywood
III— Μορφωμένοι, Πανεπιστημιακοί
IV— Πολιτικοί
VI— Οργανώσεις, Ιδρύματα, ΜΚΟ

ΣΧΟΛΕΣ  (σελ. 168)
(κείμενο) ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ
I— ΕΛΛΗΝΕΣ
      Διανοούμενοι καί Ψευδοδιανοούμενοι
     Πολιτικοί
     Κόμματα
     Οργανισμοί – Οργανώσεις
II— ΞΕΝΟΙ
      Ξένοι
      Οργανισμοί – Οργανώσεις
III— ΘΡΗΣΚΕΙΑ
IV— ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρομοκρατία (σελ. 232)
(κείμενο) ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΠΑ
Ισραήλ
Τουρκία

Υγεία  (σελ. 46)
(κείμενο) ΥΓΕΙΑ

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης
27440-26458
694-1569303

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου