Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Ιδεολογία, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων

Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Ιδεολογία

            Περικλής, πρακτικής καί ηθικής μάθησης, μουσικής, αυτοπειθαρχία καί έφεση πρός τά ευγενή αισθήματα ...
https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/ekpaideuse-politismos-ideologia 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου