Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΒΑΣΗ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - Γιατί η Βάση, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων

Γιατί η Βάσις
            Μία ιδεολογία παίρνει ζωή όταν μέρος μίας κοινωνίας τήν υιοθετήσει ως τήν εμπεριέχουσα τά απαραίτητα καί θεμελιώδη αξιώματα γιά τήν εδραίωση τής υπό ανάπτυξη ή μετεξέλιξης τής ισχύουσας κοσμοθεωρίας τής κοινωνίας τους. Η δέ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου