Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – Παγκοσμιοποίηση, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ
I— Αφύπνιση
Ιμπεριαλισμός
Παγκοσμιοποίηση, ο νέος κόσμος
II— Η Εταιρική Παγκόσμια Κυβέρνηση
            Ποιός Κυβερνά τά Καπιταλιστικά Κράτη ;
Χιλή : Τό πειραματόζωο τού εκκολαπτόμενου νέο-φιλελευθερισμού.
ΗΠΑ : Οι πλουτοκράτες δέν δείχνουν έλεος σέ κανένα πολίτη.
IIIΑντιπολιτισμός τής Παγκοσμιοποίησης :
                        Γλώσσα
IVΙδεολογία :
                        Πλουτοκρατία καί οι συντονιστές της

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου